INNOWACJA „ODKRYWAMY POLSKĘ”

Górskie Odznaki Turystyczne

Podczas wędrówek po górach uczestnicy wypraw zdobywają punkty, które dają szanse na zdobycie odznak GOT.
Nasze uczennice Hanna Kuziara, Emilia Kuziara i Sara Bogusz zdobyły odznaki Popularne oraz Małe Srebrne, a Justyna Witek odznakę Popularną.

Gratulujemy wytrwałości i życzymy zdobycia kolejnych odznak.

Małgorzata Proskura-Buczak
Justyna Kus-Buć