MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TIK W NAUCZANIU

W ramach realizacji Rządowego programu „AKTYWNA TABLICA” w styczniu 2023 roku została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu. Jej głównym celem jest rozwijanie współpracy między nauczycielami w zakresie dzielenia się doświadczeniami i opracowanymi materiałami.

W skład Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu weszli nauczyciele szkół:
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W WÓLCE PODLEŚNEJ
  • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BPA W. TOMAKI W TRZEBOWNISKU
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI

LINK DO PADLETA

https://padlet.com/pppzswolkapodlesna/mi-dzyszkolna-sie-wsp-pracy-nauczycieli-stosuj-cych-tik-w-na-vwo8h85ra4ojcrfu