Zdalne nauczanie

 

 

 

 

1. Platforma Teams służy wyłącznie do nauki zdalnej, nie może być wykorzystywana do innych celów.

2. Uczeń musi być zapisany imieniem i nazwiskiem, aby nauczyciel dołączył go do lekcji. Nie podszywamy się pod kogoś innego, nie zmieniamy nicków podczas lekcji. Ikona użytkownika może zawierać tylko jego inicjały. Dopuszcza się umieszczenie w ikonie zdjęcia wizerunku użytkownika.

3. Nauczyciel otwiera spotkanie. Uczeń dołącza wyłącznie do spotkania otwartego przez nauczyciela.

4. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy dostępu do naszych zajęć.

5. Szkoła nie wyraża zgody na nagrywanie przez ucznia spotkań z nauczycielem.

6. W przypadku powzięcia informacji o rozpowszechnianiu nagrania nauczycielowi przysługuje szereg środków prawnych mających na celu ochronę jego wizerunku łącznie z drogą postępowania sądowego.

7. W trakcie lekcji online uczeń uważnie słucha, co mówi nauczyciel i wykonuje jego polecenia.

8. Ekran to teraz nasza klasa online – podobnie jak podczas lekcji na żywo i online, podobnie tutaj NIE odzywamy się wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.

9.  Czat jest otwierany przez nauczyciela i to on w każdej chwili może go wyłączyć.

10. Uczeń dba o ciszę podczas lekcji online, ponieważ wszystkie dźwięki są słyszane przez innych uczestników spotkania.

11.  Na polecenie nauczyciela uczeń powinien wyłączyć kamerę.

12. Platforma jest przestrzenią pracy edukacyjnej, uczeń ponosi odpowiedzialność za to, co umieszcza na platformie.

13. Użytkownikowi platformy Teams zabrania się:

a) ujawnianie hasła i dopuszczanie do korzystania z usługi osób trzecich;

b) wykorzystywanie usługi do rozsyłania masowych niezamówionych wiadomości (spam);

c) podejmowanie działań mogących zakłócić działanie Usługi;

d) tworzenie prywatnych zespołów w aplikacji Teams (bez polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia);

e) wykorzystywanie aplikacji Teams, jako prywatnego video komunikatora poza lekcjami online;

f) udostępnianie treści objętych prawami autorskimi;

g) udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem;

h) wykorzystywanie Usługi do rozpowszechniania materiałów zakazanych przepisami prawa;

14. Administrator platformy Teams ma:

a) prawo zgłaszać wychowawcom i Opiekunom niewłaściwe korzystanie z konta przez Użytkownika;

b) usuwać dane, które są niezgodne z tym Regulaminem;

c) obowiązek monitorować działania usługi i reagować na nieprawidłowości w Usłudze;

d) informować Użytkowników o możliwych problemach związanych z działaniem Usługi;

e) udzielać pomocy w sprawach związanych z korzystaniem z konta.

15. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu wychowawca może obniżyć uczniowi ocenę z zachowania.