Szkoła dziś

Decyzja o wybudowaniu nowego budynku szkoły w Wólce Podleśnej została pojęta przez Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, powołany w dniu 20.03.1986r. na Zebraniu Wiejskim. Do tej pory młodzież szkolna uczyła się w starym, małym przestrzennie budynku wybudowanym w 1923 roku. W 1990 roku na przygotowanej działce rozpoczęto wykop fundamentów. Większość prac przy budowie mieszkańcy wsi zobowiązali się wykonać w czynie społecznym.

Budowa szkoły trwała 3 lata. Odbiór techniczny i przekazanie budynku do eksploatacji odbyły się 20 sierpnia 1993 roku.

Uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w nowym budynku odbyło się 1 września 1993 roku. Wielu znakomitych gości wzięło udział w tym wydarzeniu.

Zespół Szkół w Wólce Podleśnej funkcjonuje od 1.09.2003 r., a w jego skład do września 2012 r. wchodziły szkoła podstawowa i gimnazjum oraz oddziały przedszkolne. Od 1 września 2012 r. zespół został poszerzony o przedszkole. 10 listopada odbyło się uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola w Wólce Podleśnej w nowo wybudowanym budynku, który został połączony z budynkiem szkoły. W pomieszczeniach przedszkolnych została oddana do użytku nowa stołówka wraz z zapleczem kuchennym, z której korzystają najmłodsze dzieci oraz wszyscy chętni uczniowie. Rok 2017 przyniósł nam kolejną reformę oświaty, która zaowocowała wygaszaniem klas gimnazjalnych. Od września tego roku w skład Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej wchodzi 8-klasowa Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej oraz Publiczne Przedszkole w Wólce Podleśnej.

Zespół Szkół dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną, tj. pełnowymiarową salą gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy umożliwiający wszechstronny rozwój fizyczny uczniów oraz rozwój umiejętności w zakresie gier zespołowych, sale lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną. W szkole działa świetlica szkolna, która zapewnia opiekę dzieciom rodziców pracujących w godzinach rannych i popołudniowych. Przy szkole zorganizowana jest również dla uczniów świetlica profilaktyczno-wychowawcza.