Sztandar szkoły

Nowy Sztandar Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej

W dniu 8 czerwca 2022 r., w święto patrona szkoły, naszej placówce został przekazany nowy sztandar. Ufundowała go społeczność szkolna i Rada Rodziców działająca przy szkole podstawowej w Wólce Podleśnej.

Sztandar został, uroczyście przekazany przez fundatorów na ręce Pani dyrektor, a następnie powierzony pocztowi sztandarowemu.

Akt przekazanie nastąpił na specjalnie zorganizowanej w tym celu uroczystości przy udziale zaproszonych gości.

Nowy sztandar został w całej okazałości zaprezentowany, a dodatkowo zebranym odczytano jego szczegółowy opis:

Sztandar to kwadratowy płat tkaniny dwustronnie haftowanej o wymiarach 100 x 100 cm. Przytwierdzony do drzewca zwieńczonego głowicą w formie godła Rzeczypospolitej Polskiej. Boki sztandaru, z wyjątkiem najbliższej drzewca, zostały obszyte frędzlami koloru złotego o długości 5 cm. Sztandar został zaprojektowany i wykonany przez siostrę Annę, karmelitkę bosą.

Awers:

Prawa strona sztandaru wykonana w kolorze złotym – symbolu rajskiej światłości i idealnej boskiej przestrzeni. Ale też symbolu władzy królewskiej godności. Kolor ten łączony jest również ze światłem słonecznym (dającym życie), ale i także z czystością, zaufaniem i pięknem.

W części centralnej pola umieszczono postać św. Królowej Jadwigi. Jej wizerunek otaczają napisy: SZKOŁA PODSTAWOWA im. Świętej Królowej Jadwigi w WÓLCE PODLEŚNEJ.

Rewers:

Rewers sztandaru wykonany jest w kolorze karmazynu polskiego. W centralnej części pola umieszczone jest godło państwowe – orzeł w koronie. Godło okalają haftowane złotem napisy – wartości: GODNOŚĆ – NAUKA – OJCZYZNA. Pod orłem, również złotą nicią wyhaftowano datę – rok powstania i nadania szkole sztandaru – 2022.

Od wspomnianej uroczystości, w gablocie honorowej, na wprost wejścia, przybyłych wita wyeksponowany już nowy proporzec szkoły. Poprzedni zaś, został zabezpieczony i jako eksponat, będzie odtąd stanowić materialną historię naszej szkoły.