Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w szkole – podstawowe informacje

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.
Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (zarówno w czasie lekcji przedmiotowych, wycieczek oraz innych formach zajęć) sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy (również w przedszkolu) uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie.
Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Zachęcamy uczniów i rodziców, także nauczycieli do skorzystania z materiałów i narzędzi przydatnych w określaniu dalszej ścieżki edukacyjnej oraz przy wyborze zawodu.

LINK DO PADLETA

https://padlet.com/wolagwolanik/to6ns4vvsm4rhu9i