Zajęcia dodatkowe

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zajęcia wspierające rozwój uczniów prowadzone społecznie (w formie wolontariatu)
                                                                 rok szkolny 2022/2023

Lp. Rodzaj zajęć Klasa Imię i nazwisko nauczyciela Dzień Godzina Sala Termin
1. Zajęcia usprawniające umiejętności polonistyczno-matematyczne II Grażyna Wolanik wtorek 12.45-13.30 14 co tydzień
2. Koło Misyjne II Agata Kozłowska środa 13.40-14.25 15 co tydzień
3. Szkolne Koło Caritas V,VI Agata Kozłowska piątek 13.40-14.25 20 raz w miesiącu
4. Kółko polonistyczne VII Dariusz Czyjt czwartek 14.30-15.15 12 co 2 tygodnie
5. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty  z matematyki VIIIa Justyna
Kus-Buć
piątek 8.00-8.45 11 co tydzień
6. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty  z matematyki VIIIb Katarzyna Piotrowska piątek 8.00-8.45 19 co tydzień
7. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty  z języka polskiego VIIIb Justyna Polanowska czwartek 8.00-8.45 11 co tydzień
8. Chór szkolny IV-VI Tomasz Piwowar wtorek 13.40-14.25 3 Co tydzień
9. Przygotowanie do konkursów IV-VI Tomasz Piwowar doraźnie wtorek

czwartek

3 doraźnie
10. Przygotowanie do konkursów z biologii, geografii, chemii, przyrody IV-VIII Małgorzata Proskura- Buczak

 

doraźnie, po umówieniu się z uczniami 11 doraźnie
11. Klub „Kundelek” IV-VIII Małgorzata Proskura- Buczak październik 11 co tydzień w październiku
12. Kółko Turystyczne w ramach innowacji „ Odkrywamy Polskę” V-VIII M. Proskura-Buczak

E.Purcha

J.Kus-Buć

I.Dziągwa

doraźnie, wyjazdy w ustalone weekendy 11 doraźnie
13. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego VIIIa,b Edyta Purcha wtorek 8.00-8.45 1 co tydzień
14. Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego VIIIb Edyta Purcha środa od 16.30 Teamsy co tydzień
15. Zajęcia artystyczne Ia Anna Mitał doraźnie, po umówieniu się z uczniami Sala gim. doraźnie
16. Szkolne Kółko Mediatorów Rówieśniczych VII,
VIIIa,b
Iwona Dziągwa wtorek 7.10-7.55 12 co 2 tygodnie
17. Kółko Przyrodnicze „Obserwator” V Małgorzata Proskura- Buczak piątek 14.30-15.15 11

co 2 tygodnie

 

Zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora rok szkolny 2022/2023

Lp. Rodzaj zajęć Klasa Imię i nazwisko nauczyciela Dzień Godzina Sala Termin
1. Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne III Maria Drzał piątek 11.45-12.30 13 co tydzień
2. Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne Ia Anna Mitał czwartek 12.45-13.30 15 co tydzień
3. Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne VIIIa Justyna Polanowska środa 8.00-8.45 20 co tydzień
4. Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne VI Renata Poźniak wtorek 13.40-14.25  

3

co tydzień
5. Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne V Renata Poźniak wtorek 12.45-13.30 11 co tydzień
6. Zajęcia rozwijające- sportowe VII Krzysztof Śmiechowski wtorek 14.30-15.15 Sala gimn. co tydzień
7. Zajęcia wyrównawcze  z matematyki IV-VIII Justyna Kus-Buć czwartek 7.10-7.55 11 co tydzień
8. Zajęcia informatyczne VIIIb Katarzyna Piotrowska środa 13.40-14.25 19 co tydzień
9. Zajęcia rozwijające z matematyki II Grażyna Wolanik środa 11.45-12.30 14 co tydzień
10. Zajęcia rozwijające-sportowe I-III Agnieszka Możdżeń wtorek

czwartek

12.45-13.30

11.45-12.30

Sala gim. co tydzień
11. Zajęcia rozwijające- sportowe basen I-III Agnieszka Możdżeń Krzysztof Śmiechowski poniedziałek 11.30-13.15 basen co tydzień

   

ROK SZKOLNY 2021/2022

Zajęcia wspierające rozwój uczniów prowadzone społecznie (w formie wolontariatu)
                                                              rok szkolny 2021/2022

Lp

Rodzaj zajęć

Klasa Imię i nazwisko nauczyciela Termin

Sala

Termin
dzień godzina
1 Zajęcia usprawniające umiejętności matematyczne

I

Grażyna Wolanik czwartek 11:45-12:30
2 Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego VII Urszula Zarzecka piątek 14:30-15:15 19 co tydzień
3 Koło Misyjne IV-V Agata Kozłowska poniedziałek 13:40-14:25 12/

kościół

co tydzień/co 2 tygodnie w zależności od potrzeb
4 Szkolne Koło Caritas VII-VIII Agata Kozłowska poniedziałek 14:25-15:10 12 raz w miesiącu
5 Zajęcia doskonalące,
konsultacje
VI

IV-VI

Dariusz Czyjt czwartek 13:40-14:25
14:25
co 2 tygodnie
doraźnie
6 Zajęcia wyrównawcze, konsultacje IV-VIII Iwona Dziągwa piątek 13:40-14:25 co 2 tygodnie
7 Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
Konsultacje (przygotowanie do konkursów, poprawy ocen)
VIII

V-VIII

Katarzyna Piotrowska piątek
doraźnie
8:00 – 8:45 1 co tydzień
doraźnie
8 Zajęcia przygotowujące do konkursów VII-VIII Justyna Polanowska doraźnie 14:30-15:15 1 doraźnie
9 Chór szkolny IV-VI(VII) Tomasz Piwowar wtorek 13:40 – 14:25 12
10 Przygotowanie do konkursów IV-VII Tomasz Piwowar wtorek/
czwartek
doraźnie
11 Konsultacje (przygotowanie do konkursów, poprawy ocen)
Kółko matematyczne
IV-VII
VIIa
Justyna Kus-Buć wtorek 7:10 – 7:55 19 doraźnie
12 Zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów, poprawy ocen IV- VIII M. Buczak doraźnie po umówieniu się z uczniami 11 doraźnie
13 Klub “Kundelek” IV-VIII M. Buczak X 11 co tydzień w październiku
14 Koło Turystyczne w ramach Innowacji “Odkrywamy Polskę” V-VIII M. Buczak, E. Purcha,
U. Zarzecka, J. Kus – Buć,
I. Dziągwa
doraźnie po umówieniu się z uczniami oraz rajd w jedną sobotę miesiąca 11 jedna sobota w miesiącu, doraźnie
15 Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

VIII

Edyta Purcha wtorek 7:10 1 co tydzień
16 Zajęcia przygotowujące do konkursu kuratoryjnego VIII Edyta Purcha po umówieniu się z uczniami po południu 1 lub Teamsy co tydzień
17 Konsultacje z języka angielskiego 4-7 Edyta Purcha po umówieniu się z uczniami po zajęciach doraźnie
18 Zajęcia artystyczne 3 Mitał Anna po umówieniu się z uczniami- wtorek lub środa 12:45-13:30 sala gim. doraźnie
19 Zajęcia wyrównawcze 2 Maria Drzał poniedziałek 12:45-13:30 13 co tydzień
20 Szkolne Koło Mediatorów Rówieśniczych 7 i 8 Iwona Dziagwa poniedziałek/co 2 tygodnie/od 22 listopada 14:30-15:15 12 co 2 tygodnie

 

Zajęcia w ramach godzin do dyspozycji dyrektora rok szkolny 2021/2022

Lp Rodzaj zajęć Klasa Imię i nazwisko nauczyciela Termin Sala
dzień godzina
1 Zajęcia rozwijające sportowe I Krzysztof Śmiechowski piątek 11:45-12:30
2 Zajęcia rozwijające matematyczno – polonistyczne II Maria Drzał wtorek 11:45-12:30 13
3 Zajęcia rozwijające  matematyczne III Anna Mitał piątek 10:45-11:30 16
4 Zajęcia rozwijające polonistyczne V Dariusz Czyjt piątek 12:45-13:30 12
5 Zajęcia rozwijające  – matematyczne VI Renata Poźniak czwartek 12:45-13:30 3
6 Zajęcia rozwijające  – matematyczne VII a Renata Poźniak czwartek 13:40-14:25 1
7 Zajęcia rozwijające historyczne VII b Iwona Dziągwa wtorek 13:40-14:25 11
8 Zajęcia rozwijające –  sportowe VIII Krzysztof Śmiechowski wtorek 13:40-14:25
9 ZKK/dydaktyczno-wyrównawcze I-III Anna Mitał czwartek 11.45-12.30 16