Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Lp. Działania i zadania szkoły Termin
1 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej 31sierpień 2023 r.

 

2 Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 4 wrzesień2023r.

 

3 Spotkanie z rodzicami uczniów przedszkola, szkoły podstawowej godz. 17.00 7 wrzesień 2023r.

 

4 Święto Edukacji Narodowej – Akademia 12 październik 2023r.

 

5 Konsultacje dla rodziców godz. 1630

 

 

12 październik 2023r.

 

6 Dzień Wszystkich Świętych -dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 listopad2023r.

 

7 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej  na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U z 2023r, poz 1211) 2,3 listopad 2023r.

 

8 Spotkanie z rodzicami uczniów przedszkola, szkoły podstawowej godz. 1630 – pedagogizacja rodziców 16 listopad 2023r.

 

9 Próbny egzamin dla klasy VIII Szkoły Podstawowej (język polski, matematyka, język angielski/niemiecki) grudzień 2023 r.

 

10 Konsultacje dla rodziców godz. 1630 14 grudzień 2023 r.
11 Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na koniec pierwszego półrocza 17 grudzień 2023 r.

 

12 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudzień 2023
13 Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 styczeń 2024
14 Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie z zachowania 4 styczeń 2024

 

15 Ostateczny termin wpisywania ocen śródrocznych 11 styczeń 2024
16 Konferencja  klasyfikacyjna 18 styczeń 2024
17 Spotkanie z rodzicami na I  semestr 25 styczeń2024
18 Ferie zimowe 29 styczeń 11 luty 2024
19 Zakończenie I półrocza 11 luty 2024

 

20 Rozpoczęcie II półrocza

 

 

12 luty2024
21 Konferencja plenarna 15 luty 2024
22 Rekolekcje szkolne 19,20,21 luty 2024
23 Konsultacje dla rodziców  godz. 17.30 14 marzec 2024

13 marzec 2024 (zmiana)

24 Wiosenna przerwa świąteczna 28 marzec -2 kwiecień 2024
25 Spotkanie z rodzicami uczniów przedszkola, szkoły podstawowej godz. 1630 11 kwiecień 2024
26 1 maja Święto Pracy dzień ustawowo wolny od zajęc dydaktyczno-wychowawczych 1 maj 2024

 

27 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej  na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r. 2 maj 2024

 

28 3 maja – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 maj 2024
29 Konsultacje dla rodziców godz. 16.30 9 maj 2024

 

30 Egzamin Ósmoklasisty – języki polski

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – VII Szkoły Podstawowej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r.

 

14 maj 2024

31 Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – VII Szkoły Podstawowej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r.

15 maj 2024
32 Egzamin Ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – VII Szkoły Podstawowej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r.

16 maj 2024

 

33 Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na koniec roku 20 maj 2024
34 Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 30 maj 2024
35 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej  na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r 31maj 2024

 

36 Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach i ocenie z zachowania na koniec roku .

3 czerwiec 2024

37 Dzień patrona szkoły          6 czerwiec 2024

 

38 Konsultacje dla rodziców godz. 1630 13 czerwiec 2024

 

39 Ostateczny termin wpisywania ocen na koniec roku szkolnego 2023/2024 14 czerwiec 2024
40 Konferencja klasyfikacyjna roczna i końcowa 17 czerwiec 2024
41 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej  na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r. 20 czerwiec 2024
42 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 21 czerwiec2024

 

43 Ferie letnie 22 czerwiec -31 sierpień 2024