Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Lp. Działania i zadania szkoły Termin
1 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej 30 sierpień 2022 r.

 

2 Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 1 wrzesień 2022 r.

 

3 Spotkanie z rodzicami uczniów przedszkola, szkoły podstawowej godz. 1630 15 wrzesień 2022 r.

 

4 Święto Edukacji Narodowej –  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – VIII Szkoły Podstawowej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r. 14 październik 2022 r.

 

5 Konsultacje dla rodziców godz. 1630 20 październik 2022 r.

 

6 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej  na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r. 31 października 2022 r.

 

7 Dzień Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 listopad 2022 r.

 

8 Święto Niepodległości –  dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 11 listopad 2022 r.

 

9 Spotkanie z rodzicami uczniów przedszkola, szkoły podstawowej godz. 1630 – pedagogizacja rodziców 17 listopada 2022 r.

 

10 Próbny egzamin dla klasy VIII Szkoły Podstawowej (język polski, matematyka, język angielski/niemiecki) grudzień 2022 r.
11 Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na koniec pierwszego półrocza do 9 grudzień 2022 r.

 

12 Konsultacje dla rodziców godz. 1630       15 grudzień 2022 r.

 

13 Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudzień 2022 r.
14 Nowy Rok – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 styczeń 2023 r.

 

17 Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie z zachowania do 3 styczeń 2023 r.

 

15 Święto  Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 6 styczeń 2023 r.

 

18 Ostateczny termin wpisywania ocen śródrocznych 13 styczeń 2023 r
24 Ferie zimowe 16- 29 stycznia 2023 r.
19 Konferencja klasyfikacyjna 31 styczeń 2023 r.

 

20 Spotkanie z rodzicami uczniów przedszkola, szkoły podstawowej  godz. 1630 1 luty 2023 r.

 

21 Zakończenie I półrocza 5 luty 2023 r.
22 Rozpoczęcie II półrocza 6 luty 2023 r.
23 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej 16 luty 2023 r.

 

25 Rekolekcje Wielkopostne 27 luty -1 marzec 2023r.

 

26 Konsultacje dla rodziców godz. 1630 9 marzec 2023 r.

 

27 Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
28 Spotkanie z rodzicami uczniów przedszkola, szkoły podstawowej godz. 1630 13 kwiecień 2023 r.

 

29 1 maja Święto Pracy 1 maj 2023 r.

 

30 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej  na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r. 2 maj 2023 r.

 

31 3 maja – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 maja 2023 r.

 

33 Konsultacje dla rodziców godz. 1630 11 maj 2023 r.

zmiana terminu na:

18 maja 2023 r.

32 Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania na koniec roku 22 maja 2023 r.

 

34 Egzamin Ósmoklasisty – języki polski

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – VII Szkoły Podstawowej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r.

23 maj 2023 r.

 

35 Egzamin Ósmoklasisty – matematyka

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – VII Szkoły Podstawowej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r.

24 maj 2023 r.

 

36 Egzamin Ósmoklasisty – język obcy nowożytny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów kl. I – VII Szkoły Podstawowej na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r.

25 maj 2023 r.

 

37 Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach i ocenie z zachowania na koniec roku do  5 czerwca 2023 r.

 

38 Dzień patrona szkoły 7 czerwca 2023 r.

 

42 Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 8 czerwiec 2023 r.

 

43 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej  na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r. 9 czerwiec 2023 r.

 

39 Konsultacje dla rodziców godz. 1630 15 czerwca 2023 r.

 

40 Ostateczny termin wpisywania ocen na koniec roku szkolnego 2022/2023 15 czerwiec 2023 r.

 

41 Konferencja klasyfikacyjna roczna i końcowa 19 czerwiec 2023 r.

 

16 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej  na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017 r. 22 czerwiec 2023 r.

 

45 Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 23 czerwiec 2023 r.

 

46 Ferie letnie 24 czerwiec – 31 sierpień 2023 r.