Zapisy do przedszkola

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej ogłasza zapisy dzieci do Publicznego Przedszkola w Wólce Podleśnej na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski do pobrania znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Kompletne wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać od 01.03.2023r. do 21.03.2023r. w sekretariacie Zespołu Szkół. 

Szczegółowe informacje o terminach znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Trzebownisko.

Dzieci uczęszczające w bieżącym roku do przedszkola będą kontynuować edukację przedszkolną  na podstawie złożonych  Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Wnioski do pobrania:

oswiadczenie-o-wielodzietnosci

wniosek_przedszkole-2023

zarzadzenie-przedszkole