Zapisy do przedszkola

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej ogłasza zapisy dzieci do Publicznego Przedszkola w Wólce Podleśnej na rok szkolny 2024/2025.

            Wnioski do pobrania znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Kompletne wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać od 01.03.2024 r. do 22.03.2024 r. w sekretariacie Zespołu Szkół.

Szczegółowe informacje o terminach znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Trzebownisko.

            Dzieci uczęszczające w bieżącym roku do przedszkola będą kontynuować edukację przedszkolną  na podstawie złożonych  Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Wnioski do pobrania:

wniosek

oświadczenie o wielodzietności

Zarządzenie Wójta Gminy Trzebownisko