Hymn

                      

HYMN O ŚWIĘTEJ JADWIDZE

Ref.  O patronko ma,  Jadwigo

           Tyś swe życie poświęciła

           Dla narodu, dla Ojczyzny,

           Którym zawsze byłaś miła.

1. Oddałaś swoją młodość,

    Wyrzekłaś się miłości,

    Ofiarowałaś siebie

    W imię przyszłości.

Ref.  O patronko ma……..

2. Tyś wzór wszelkiego dobra,

     Ostoja uczciwości,

     Wyrzekłaś się bogactwa

      W imię miłości.

Ref. O patronko ma……..

3.  Ku Tobie serca nasze,

      Z wdzięczności otwieramy,

      Z radością i podziwem

      Tobie śpiewamy.

Ref. O patronko ma……..

4.  Prowadzisz naszą szkołę,

      Przez trudy i ofiary.

      Błogosław twoim uczniom

      Dodawaj wiary.

Ref. O patronko ma……..

 

   Autorką tekstu Hymnu naszej szkoły jest pani Justyna Polanowska – nauczycielka języka polskiego w SP im. Św. Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej. Muzyka zaczerpnięta została z „Hymnu grupy Bł. Jadwigi” Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej na Jasną Górę. Utwór został po raz pierwszy wykonany 24 maja 2008 r. podczas uroczystości nadania szkole imienia św. Królowej Jadwigi (w tamtym czasie były to dwie odrębne szkoły: szkoła podstawowa i gimnazjum).