Grono pedagogiczne

Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej

w roku szkolnym 2022/2023

Renata Poźniak                                                           Dyrektor Szkoły

Joanna Pieczonka                                                  Wicedyrektor Szkoły

 

Katarzyna Gmiterek-Stasik   wychowawca grupy 3-latków, nauczycielka przedszkola

Agnieszka Król                          wychowawca grupy 3-latków, nauczycielka przedszkola

Monika Mendrala-Szostek     wychowawca grupy 4, 5-latków, nauczycielka przedszkola, pedagog specjalny

Żaneta Telbyłło-Stępień          wychowawca grupy 4, 5-latków, nauczycielka przedszkola

Ewa Kloc                                    wychowawca grupy 5, 6-latków, nauczycielka przedszkola

Sylwia Mokrecka                     wychowawca grupy 5, 6-latków,nauczycielka przedszkola, logopeda

Anna Wilk                                  wychowawca grupy 5, 6-latków, nauczycielka przedszkola

Anna Mitał                                wychowawca klasy I A, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny

Agnieszka Możdżeń                 wychowawca klasy I B, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,

edukacji dla bezpieczeństwa

Grażyna Wolanik                     wychowawca klasy II, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,

                                                      doradztwa zawodowego

Maria Drzał                               wychowawca klasy III, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

Justyna Polanowska               wychowawca klasy IV, nauczycielka języka polskiego, pedagog

Justyna Kus-Buć                      wychowawca klasy V, nauczycielka matematyki, techniki

Iwona Dziągwa                        wychowawca klasy VI, nauczycielka historii, WOS-u,

wychowania do życia w rodzinie

Edyta Purcha                            wychowawca klasy VII, nauczycielka języka angielskiego

Gabriela Wardęga                  wychowawca klasy VIII A, nauczycielka wychowania fizycznego, świetlicy

Małgorzata Proskura-Buczak  wychowawca klasy VIII B, nauczycielka biologii, geografii, chemii, przyrody

Katarzyna Piotrowska           nauczycielka matematyki, fizyki, informatyki

Dariusz Czyjt                            nauczyciel języka polskiego, pedagog specjalny

Jadwiga Samagalska             nauczycielka języka niemieckiego (zastępstwo za Joannę Mikołajczyk)

Barbara Grzesik                       nauczycielka języka angielskiego (zastępstwo za Joannę Mikołajczyk)

Agata Kozłowska                     nauczycielka religii, przedszkola, bibliotekarka

ks. Andrzej Pociask                  nauczyciel religii

Tomasz Piwowar                     nauczyciel muzyki, plastyki

Krzysztof Śmiechowski           nauczyciel wychowania fizycznego

Izabela Kozińska                      psycholog

Oliwia Bakalarczyk                 nauczycielka świetlicy, pedagog

Karolina Gancarz                     nauczycielka świetlicy, logopeda

Justyna Źrałka                          nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne

Paulina Pikor                            nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne