Opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie

DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA W PRZEDSZKOLU:   7,50 zł

Płatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu dokonywane są elektronicznie na podane poniżej numery kont, do 5-go dnia każdego miesiąca.

Wpłat dokonuje się ODDZIELNIE za żywienie i za pobyt dziecka w przedszkolu.

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat za OPŁATĘ STAŁĄ:

82 9191 0000 2001 0008 5081 0003

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat za WYŻYWIENIE:

12 9191 0000 2001 0008 5081 0002

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca którego dotyczy płatność.

Przypominamy, że wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie jest naliczana elektronicznie poprzez system e-dziecko.