Przegląd Wiedzy o Krajach Europejskich

5 czerwca reprezentacja uczniów z naszej szkoły wzięła udział w Przeglądzie Wiedzy o Krajach Europejskich. Przegląd odbywał się w Łukawcu, a udział w nim wzięły wszystkie szkoły z gminy Trzebownisko. Zadaniem 5-osobowych drużyn z każdej szkoły było przedstawienie najciekawszych i najważniejszych informacji o wylosowanym kilka dni wcześniej kraju europejskim. Sposób prezentacji był dowolny, dlatego dla urozmaicenia drużyny do swoich prezentacji dołączyły zdjęcia, piosenki czy też stroje charakterystyczne dla danego kraju. Uczestnicy mieli również okazję spróbować samodzielnie przygotowanych przez inne drużyny regionalnych potraw, np. Apfelstrudel. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że cała prezentacja odbywała się w języku obcym.