Mediacje

Witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024!

W dniu 26 września 2023 r przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w IX Kongresie Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych, który odbył się w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamieniu.
„Mediacja jako technika budowania prawidłowych relacji oraz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego klimatu szkoły” była tematem przewodnim spotkania.

Główne cele Kongresu:

-prezentacja metod rozwiązywania sporów,
-wyposażenie uczniów, nauczycieli, dyrektorów w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,
-prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych,
-promocja szkół, w których działają kluby mediatorów rówieśniczych,
-integracja środowiska mediatorów rówieśniczych.

Uczniowie podczas kongresu mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą mediacji poprzez wysłuchanie licznych wystąpień zaproszonych gości, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie. Przedstawiciele naszej szkoły poznali schemat prowadzenia mediacji rówieśniczej, dzięki symulacjom przygotowanym przez uczniów z innych szkół. Uczestniczyli w zajęciach integracyjnych oraz warsztatach dla młodzieży z zakresu komunikacji empatycznej oraz mediacji rówieśniczych.
Konferencja zakończyła się „quizem wiedzy o mediacjach” z udziałem drużyn – Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych i uroczystym wręczeniem Certyfikatów dla Wszystkich uczestników Kongresu.
Mamy nadzieję, że udział w konferencji rozbudził w naszych uczniach jeszcze większą chęć i motywację do działania w Szkolnym Klubie Mediatorów Rówieśniczych i zaowocuje pojawieniem się wśród nas nowych wykwalifikowanych mediatorów!

Pamiętajcie – MEDIACJA MA MOC!!!

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2022/2023!

Mediuj w szkole!

W nowym roku szkolnym 2022/2023 powiększyło się grono kandydatów na mediatorów rówieśniczych. Cieszy nas to niezmiernie. Mamy już ośmiu chłopców:

Nataniela Ryznara, Adriana Lecha, Michała Kloca, Marcina Mamonę, Mikołaja Kota, Michała Gajdę, Mateusza Kiliana, Miłosza Żyłę

oraz sześć dziewcząt:

Laurę Bogusz, Kingę Ostrowską, Alicję Drozdowską, Roksanę Dróżdż, Amelię Lech, Gabrielę Bielak

 

Ci wyjątkowi uczniowie, pomogą rozwiązać uczniowskie spory w tym roku. Na początek starszyzna z klas ósmych pojedzie na VIII Wojewódzki Kongres Mediatorów do Rzeszowa , o czym oczywiście Was poinformujemy. W nowym roku szkolnym życzymy jak najmniej sporów, kłótni i nieporozumień.

Pozdrawiamy

Szkolne Koło Mediatorów Rówieśniczych
Iwona Dziągwa

Akcja-Mediacja!

19 października 2022r. przedstawiciele mediatorów rówieśniczych z naszej szkoły w składzie: Alicja Drozdowska, Kinga Ostrowska, Laura Bogusz, Nataniel Ryznar i Roksana Dróżdż uczestniczyli w VIII Kongresie Mediatorów w Rzeszowie. Wraz z opiekunami Panią Iwoną Dziągwą i Panem Dariuszem Czyjtem doskonalili swój warsztat mediacyjny biorąc udział w dyskusji, udzielając wywiadu do radia Rzeszów czy oglądając symulacje mediacji. Nawiązali nowe znajomości, szlifowali umiejętności rozwiązywania konfliktów i owocnie spędzili czas. Oto fotorelacja:

Iwona Dziągwa

 

REGULAMIN MEDIACJI SZKOLNYCH I RÓWIEŚNICZYCH

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Mediacje rówieśnicze w naszej szkole

Witamy w nowym roku szkolnym 2021/2022!

Na początek garść informacji. Po pierwsze: koło mediatorów ma już swoje logo. W ubiegłorocznym konkursie zwyciężył projekt Wiktorii Tomasik i od tej pory będzie naszym znakiem.
Po drugie: nasze grono mediatorów rówieśniczych powiększyło się. Oto nowi kandydaci, którzy w czasie pierwszego i drugiego semestru będą szkolić się na prawdziwych profesjonalistów:

1.  Laura Bogusz 7a

2.  Roksana Dróżdż 7a

3.  Mateusz Bońkowski 7a

4.  Kinga Ostrowska 7b

5.  Alicja Drozdowska 7b

6.  Marcin Mamona 6

7.  Michał Kloc 6

Jest z nami również mediatorka z klasy ósmej Aleksandra Drzał.

Po trzecie: mamy już Regulamin Mediacji Rówieśniczych -umieściliśmy go na stronie internetowej szkoły. No i po czwarte zachęcamy wszystkich skłóconych do skorzystania z naszych usług.

Iwona Dziągwa

 

                                                          

 

Wojewódzki Dzień Mediacji

     15 października 2021r. w sali Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbył się Wojewódzki Dzień Mediacji. Naszą szkołę reprezentowała p. Iwona Dziągwa, która jest jednym z opiekunów Szkolnego Koła Mediatorów. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami – zwolennikami mediacji, czyli polubownych rozwiązań konfliktów. Wśród wielu gości wystąpili eksperci z zakresu technik mediacji. Udział w tym szkoleniu przyczyni się do rozpropagowania mediacji jako najlepszego sposobu rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami naszej szkoły.

Oto jak wyglądał ten dzień:
9:00 – rozpoczęcie, wystąpienia zaproszonych gości
10:00 – dr hab. Jan Olszewski Prof. UR, Zakład Prawa Gospodarczego Instytut Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR – Rozwój polubownego rozwiązywania sporów na Podkarpaciu
10:20 – Ekspert z UOKiK – Prezentacja nowoczesnego, bezpłatnego narzędzia edukacyjnego – konsument.edu.pl
10:40 – Małgorzata Jaremko, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie – Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
11:00 – r. pr. Elżbieta Korbecka,  Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radcowskiej w Rzeszowie – Mediacje w praktyce radcy prawnego
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 adw. dr Katarzyna Purc – Kurowicka, Centrum Mediacyjne przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie – Praktyczne wykorzystanie mediacji w rozwiązywaniu sporów
12:00 mgr Wiesław Pałka, Stowarzyszenie Podkarpackie Centrum Mediacji – Zastosowanie mediacji w pracy pedagoga
12:20 SSO Barbara Chłędowska, Koordynator ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie – Mediacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie
12:40 – 13:00 – dyskusja i zamknięcie obrad

Iwona Dziągwa

MEDIACJA MA MOC! – konkurs plastyczny praca Alicji Drozdowskiej

 

MEDIACJA MA MOC! – konkurs plastyczny praca Kingi Ostrowskiej

 

Oto nasi kandydaci na mediatorów w przyszłym roku.
Humory im jak widać dopisują.