Wolontariat

Rok szkolny 2022/2023

Zadaniem organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu jest rozwijanie u uczniów postaw życzliwości i otwartości na potrzeby

innych. Działania w  zakresie wolontariatu realizowane są przede wszystkim poprzez:

– organizację koleżeńskiej pomocy uczniowskiej,

-pomoc najbardziej potrzebującym,

– wspieranie szkolnych i lokalnych inicjatyw o charakterze charytatywnym.

Cechy działalności wolontariackiej w szkole to:

– dobrowolność,

– ciągłość i systematyczność,

-bezinteresowność,

– aktywność i osobiste zaangażowanie.

 

Szkolne Koło Wolontariatu oraz Szkolne Koło Caritasu działające w naszej szkole organizuje zbiórkę chusteczek nawilżanych dla podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie.

Akcja trwa do końca września.

“PRZYNIEŚ CHUSTECZKI DLA DZIECI ROK SZKOLNY SZYBCIEJ CI ZLECI”

Zachęcamy wszystkich, a w szczególności rodziców, nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w akcji!!!!

ZAMIAST CIASTECZEK PRZYNIEŚ PACZKĘ CHUSTECZE

Gabriela Wardęga

W roku szkolnym 2022/2023 Szkolne Koło Wolontariatu kolejny raz zachęca do akcji “nakręć się na pomaganie” dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.

Zbieranie nakrętek to jedna z najbardziej popularnych akcji charytatywno-ekologicznych. Pozbywając się plastikowych śmieci pomagam innym. Jest to akcja, w której udział może wziąć każdy, wystarczą tylko dobre chęci. Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Producent może przetworzyć wówczas zebrane odpady na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów. Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie – leki, opatrunki medyczne, rehabilitację dzieci lub sprzęt specjalistyczny dla Podopiecznych naszej Fundacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Przyniesione nakrętki można zostawić we specjalnie przygotowanym pudełku przy szatniach.

 Gabriela Wardęga

Zbliża się wyjątkowy świąteczny czas. Jak co roku Podkarpackie Hospicjum dla dzieci chce sprawić, aby był to wyjątkowy czas dla Podopiecznych Fundacji.

Ty też dołącz do organizowanej zbiórki i bądź dla nich Świętym Mikołajem.

Fundacja organizuje świąteczną zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla podopiecznych hospicjum. Szkolne koło Wolontariatu organizuje zbiórkę, która potrwa do 25 listopada. Potrzeba m.in: środków higienicznych, zabawek, artykułów papierniczych, kosmetyków, kalendarze i wiele innych. Pełna lista rzeczy potrzebnych znajduje się na stronie Hospicjum https://www.hospicjum-podkarpackie.pl/formy-pomocy/darowizna-rzeczowa/.

PROSIMY PRZYNOSIC TYLKO NOWE RZECZY!!!!

Zachęcamy do dołączenia do świątecznej zbiórki wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Rzeczy będzie można zostawić na korytarzu przy tablicy wolonatriatu.

G. Wardęga
O. Bakalarczyk
J. Pieczonka

 

 

Rok szkolny 2021/2022

Zrealizowane akcje w ramach wolontariatu:

Organizacja akcji „Światełko pamięci dla Łyczakowa”– zbiórka białych i czerwonych zniczy,

Organizacja kiermaszu świątecznego – dochód ze sprzedaży ozdób przeznaczono na zakup środków higienicznych dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci,

Organizacja akcji – „Nakręć się na pomaganie” – zbiórka nakrętek na Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,

Organizacja akcji “Zamiast lizaka daj grosik dla psiaka” – zbiórka funduszy i karmy dla schroniska Kundelek w Rzeszowie.