Gminy Konkurs Plastyczny “Szopka Bożonarodzeniowa”

Tradycyjnie w naszej szkole organizowany jest Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Szopka Bożonarodzeniowa”.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji kultury chrześcijańskiej wykonywania szopek bożonarodzeniowych a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i młodzieży.

Skierowany jest on do uczniów szkół z terenu naszej gminy i obejmuje dwie grupy wiekowe:
-uczniów klas I – III
-uczniów klas IV – VIII

Uczestnicy wykonują szopki bożonarodzeniowej w formie przestrzennej pracy plastycznej, płaskiej lub płaskorzeźby.

Wśród wykorzystanych technik można podziwiać szopki wykonane z makaronu, kamieni, drewna i innych tradycyjnych materiałów.
Wybór najpiękniejszych we wszystkich kategoriach był bardzo trudny.
Nadesłane prace można obejrzeć na wystawie na korytarzu szkolnym.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

A. Mitał
G. Wolanik
M. Drzał
A. Możdżeń
M. Mendrala- Szostek
I. Rojek