Innowacyjne działania: Geocaching i # kamyczki

Kontynuując działania mające na celu podniesienie jakości pracy naszej szkoły uczniowie wraz z nauczycielami realizują w dalszym ciągu innowacyjną formą aktywnej zabawy. Polega ona na poszukiwaniu przy pomocy urządzenia GPS ukrytych wcześniej przez innych uczestników skrzynek – keszy. W dobie smartfonów, w zasadzie każdy bez większego problemy może zostać geokeszerem. Coraz większa grupa uczniów wraz z nauczycielem wychowania fizycznego panem Krzysztofem Śmiechowskim kontynuuje poszukiwania ukrytych skrzynek biorąc udział w wyjazdach w ramach realizowanej w naszej szkole innowacji pedagogicznej przez panią Małgosię Proskure-Buczak “Odkrywamy Polskę”. Poznając w sposób rzeczywisty walory turystyczne wybranych miejsc Polski geocaching rozwija i kształtuje postawę otwartości na ochronę unikalnych miejsc naszego kraju, ćwiczy umiejętność pracy w zespole. Odkrywa również indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów poprzez możliwość integracji w grupie.
W dniu 17 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rzeszowskim pokazie filmów finalistów Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Geocacherów.
W dalszym ciągu staramy się łączyć geocaching z zabawą w “kamyczki”, które przygotowuje oraz maluje razem z uczniami pani Gabriela Wardęga. Zabawa w kamyczki to świetny sposób spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zapewnia  nie tylko wspaniałą zabawę, ale rozwija również zdolności manualne.
W ten sposób udało się nam połączyć dwie nowe zabawy z innowacją pedagogiczną realizowaną w naszej szkole, co niewątpliwie bardzo spodobało się uczniom.

G. Wardęga
M. Proskura-Buczak
K. Śmiechowski