Spotkanie z Rodzicami 13 czerwca 2024 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Wólce Podleśnej zaprasza rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci Publicznego Przedszkola na spotkanie z wychowawcami w dniu 13 czerwca 2024 r. (czwartek)  o godz. 16.30

Spotkania w salach z wychowawcami klas.
Kl. Ia – 20
Kl. Ib – 13
Kl. IIa – 15
Kl. IIb – 16
Kl. III – 14
Kl. IV – 12
Kl. V – 3
Kl. VI – 19
Kl. VII – 11
Kl. VIII – 1

Publiczne Przedszkole konsultacje w salach z wychowawcami grup przedszkolnych.