WIELKIE BRAWA DLA NASZEGO UCZNIA !

Ogromne gratulacje dla naszego ucznia Michała Chorzępy, który został laureatem w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym z języka angielskiego zorganizowanym przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty. Michał wykazał się ogromną wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i wykraczającymi poza treści podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Wymagania konkursowe oraz zdobyta wiedza, otwierają drogę do wymarzonej szkoły średniej oraz możliwość otrzymania stypendium przyznawanego przez Wójta Gminy Trzebownisko.
Nauczycielem przygotowującym ucznia do konkursu była pani Edyta Purcha.

Edyta Purcha