Wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Historycznym

W piątek 22 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym wręczeniu nagród w Gminnym Konkursie Historycznym OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. MOJA MAŁA OJCZYZNA, które miało miejsce w Zespole Szkół w Łące. Patronat nad konkursem objął Pan Lesław Kuźniar Wójt Gminy Trzebownisko. Miał on na celu upowszechnienie wiedzy o regionie poprzez przygotowanie „Pocztówki z mojej miejscowości” – kategoria wiekowa klasy IV-V. Uczniowie klas VI –VIII mieli za zadanie wykonać prezentację multimedialną „Kapliczki, figury i krzyże przydrożne – symbol wiary mojej miejscowości”.

W I kategorii nasi uczniowie zajęli:
Wiktoria Drzał – I miejsce,
Mikołaj Koń – II miejsce,
Maja Orzech i Amelia Myśliwiec – wyróżnienie.

W II kategorii wiekowej:
Julia Porada – I miejsce,
Alicja Kozłowska – wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!!!

Justyna Polanowska
Dariusz Czyjt