Elementy integracji sensorycznej w świetlicy szkolnej – maj 2023

W maju zrealizowaliśmy ostatnie zajęcia z innowacji „Elementy integracji sensorycznej na zajęciach świetlicy szkolnej „. Zabawy sensoryczne dostarczają dziecku różnorodnych bodźców, które stymulują jego zmysły. Mogą służyć dziecku do oswajania go z rzeczami, które powodują u niego lęk, ale także pomagają odkryć zaburzenia w rozwoju sensorycznym. Pełnia rolę terapeutyczną i stymulują prawidłowy rozwój.

Nic tak nie zaciekawi dziecka nauka jak eksperymenty, aktywności oparte na zmysłach lub zawierające nowe elementy tajemniczej zabawy. Zabawy, które umożliwiają dziecku cos dotknąć, poczuć , zobaczyć lub usłyszeć i emocje z nimi związane pozwalają dziecku w  łatwiejszy sposób przyswajać wiedzę.

Na ostatnich zajęciach poznaliśmy masę newtonowską, robiliśmy eksperyment z wulkanem, poznaliśmy nowa zabawę „Kolorowe kuleczki „, która ćwiczy motorykę mała, uczy kolorów oraz przygotowuje do nauki pisania. Dzieci z ogromną chęcią i zaangażowaniem wróciły również do zabaw, które już były do sensorycznego toru przeszkód oraz dotykowego memo.

Zajęcia realizowane w ramach innowacji w tym roku szkolnym  okazały się bardzo interesujące dla wszystkich dzieci, które z ogromną chęcią i zaangażowaniem brały aktywnie udział.

 

G.Wardęga
A.Mitał
A.Możdżeń
K.Piotrowska
R.Poźniak