Konkurs Ekologiczny techniczno-plastyczny „Eko Torba na Zakupy”

CELE KONKURSU:

Aktywizacja dzieci i młodzieży, którym zależy na ochronie środowiska i zaangażowanie ich w działania proekologiczne.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. 1-3 uczęszczających na zajęcia świetlicowe w ZS w Wólce Podleśnej, których pasją jest rękodzieło, malowanie, tworzą sami lub uczestniczą w dodatkowych warsztatach, zajęciach artystycznych.

2. Przedmiotem konkursu jest samodzielne zaprojektowanie i wykonanie wielorazowej torby ekologicznej z tkaniny, dzianiny (może to być stara koszulka, sweter, spodnie), najlepiej recyklingowej w zgodzie z ideą zero waste i nadanie jej indywidualnego, artystycznego charakteru (mogłaby to być grafika lub malarstwo na tkaninie lub też elementy tkaniny artystycznej, czy patchworku).

3.  Warunki uczestnictwa w konkursie:
–  wykonanie torby i dostarczenie do nauczycieli świetlicy szkolnej pani G. Wardęgi, pani S. Kozdroń) w terminie do 5 kwietnia 2024 r.

4. Wielkość pracy określa sam autor w zależności od projektu.

Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: klasa, imię i nazwisko autora pracy.

5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

  • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
  • wykonanie techniczne,
  • wrażenie estetyczne.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 kwietnia 2024 r., wręczenie nagród podczas organizowanego w naszej szkole Dnia Ziemi.

7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej ZS w Wólce Podleśnej.

Organizatorzy