Opłaty za obiady w szkole we wrześniu 2023 r.

zupa               19 x 2,00 = 38,00

II danie           19 x 4,40 = 83,60

cały obiad       19 x 6,40 = 121,60

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat za OBIADY:

12 9191 0000 2001 0008 5081 0002

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz miesiąca którego dotyczy płatność.

Przypominamy, że odpisy dokonywane są od dnia następnego po zgłoszeniu o nieobecności dziecka