IV Gminny Konkurs Poetycki „O pióro księdza Jana Kalinki – Spotkać człowieka”

„Kto z Panem
rozmawiać umie,
potrafi
i do ludzi…”
– ta myśl zaczerpnięta z wiersza J. Kalinki „Odwołuję złośliwość” (Ks. J. Kalinka, Ósmy kosz okruchów, Wyd. Bonus Liber, Rzeszów 2014, r.70) stała się hasłem przewodnim IV edycji Gminnego Konkursu Literackiego „O pióro Księdza Jana Kalinki – Spotkać człowieka”.
Myśl ta jest też, w pewnym sensie, streszczeniem życia tego kapłana, o którym pamięć wśród mieszkańców Wólki Podleśnej jest wciąż żywa. To przecież pierwszy proboszcz, a zarazem budowniczy najpierw kaplicy, a później świątyni parafii św. Jadwigi Królowej świętującej w tym roku 40-lecie swojego istnienia. Zapamiętany przez wielu jako człowiek modlitwy, a zarazem dobry obserwator otaczającej rzeczywistości będący blisko swoich parafian i problemów ich codzienności. Ta wrażliwość na drugiego człowieka jest widoczna także w jego wierszach. Jak zaznaczył, we wstępie do wydania zbiorczego tomu poezji Księdza – Poety, Biskup Rzeszowski Jan Wątroba: wiersze Księdza Jana „to poezja, można rzec pełna prawdy o Bogu i człowieku, o nas samych, o tym, jacy jesteśmy jacy być powinniśmy. Te wiersze, jak lustro, pozwalają nam dokładnie zobaczyć nie tylko swoją twarz, ale przede wszystkim duszę”. (Tamże, s.5)
Pragnąc upowszechnienia tej poezji, w naszej szkole odbywały się spotkania autorskie z Księdzem – Poetą, po jego śmierci (przed 13-tu laty) wieczory poezji, do współtworzenia których zapraszani byli przedstawiciele społeczności lokalnej i szkół z terenu gminy, a przed kilku laty przekształciły się w formę konkursu.
Organizatorzy czyli Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Wólce Podleśnej, Parafia pw. Świętej Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej oraz Sołtys wsi Wólka Podleśna zapraszając do udziału w IV Gminnym Konkursie Poetyckim zachęcali wszystkich miłośników poezji do napisania utworu lirycznego, poświęconego osobie, która ich zdaniem zasłużyła na utrwalenie pamięci o niej w wierszu.  Wybierając taką postać, można wziąć pod uwagę różne aspekty, np. godną podziwu postawę, podejmowaną działalność, stosunek do innych ludzi czy przyrody.
Osoba, o której będzie mowa w wierszu powinna być związana ze środowiskiem lokalnym.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół z terenu gminy Trzebownisko. Został przeprowadzony z podziałem na 2 grupy wiekowe:
· grupa I – klasy IV – VI
· grupa II – klasy VII – VIII

Szkoła mogła zgłosić w każdej kategorii wiekowej nie więcej niż 5 wierszy. Do IV edycji Gminnego Konkursu Literackiego „O pióro Księdza Jana Kalinki – Spotkać człowieka” zostało nadesłane 30 prac.
25 maja 2023 r. Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

KATEGORIA: KLASY IV – VI

I MIEJSCEANNA BERNACKA kl. 6 – Zespół Szkół w Łukawcu,

II MIEJSCE –  JAKUB KOKOSZKA kl.4  – Zespół Szkół w Łukawcu,

III MIEJSCEMAJA GIEREŚ kl. 4 – Zespół Szkół w Wólce Podleśnej,

WYRÓŻNIENIELENA DUBIEL kl. 4 – Zespół Szkół w Łące,

WYRÓŻNIENIESZYMON JASKULSKI  kl. 5 – Zespół Szkół w Nowej Wsi.

KATEGORIA: KLASY VII – VIII

I MIEJSCEGABRIELA DZIAŁOWSKA  kl. 7 – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im.  bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku,

II MIEJSCEHUBERT WALKÓW  kl. 7 – Zespół Szkół w Wólce Podleśnej,

III MIEJSCEKORNELIA KŁOS kl. 8 –  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im.  bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku,

WYRÓŻNIENIEJULIA LIBER  kl.8 –  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im.  bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku

WYRÓŻNIENIEMILENA PORADA kl. 7 –  Zespół Szkół w Nowej Wsi

Natomiast PIÓRO KSIĘDZA KALINKI czyli  NAGRODĘ GŁÓWNĄ otrzymała BIANKA SROKA uczennica kl. 7  Zespołu Szkół w Nowej Wsi.

Serdecznie gratulujemy!!!

Wiersze Księdza Jana Kalinki ukazują szacunek ich autora do natury, uroków świata ukrytych za codziennymi czynnościami oraz ludzi, którzy je wykonują. Podobnie „ młodzi poeci” wykazali się wielką wrażliwością na otaczający świat i drugiego człowieka. Czerpią „pełną garścią” ze swych doświadczeń, przeżyć często bolesnych pozostawiających po sobie żal, tęsknotę. Są wnikliwymi obserwatorami rzeczywistości, którzy w codzienności życia odkrywają bohaterstwo i niezwykłość prezentowanych postaci, zarówno tych, które otula już woal wspomnień, jak i tych, które żyją wśród nas. Uważny czytelnik znajdzie w nich cały wachlarz uczuć, emocji wskazujących na szacunek i bliską więź autorów z osobami, których literacki portret nakreślili. Pochylając się nad utworami młodych mieszkańców naszej gminy można by snuć jeszcze wiele refleksji. Pozwólmy jednak, by przemówili sami zwycięzcy IV Gminnego Konkursu Poetyckiego „O pióro księdza Jana Kalinki – Spotkać człowieka”, a czytając ich wiersze odkryjmy„ co nam w duszy gra”.

Wspomnienie o Katarzynie Sroce

Po sławnych niegdyś przebrzmiała już sława.
Po sprawiedliwych pozostały prawa.
Po tych co żyli w złocie, a dziś śpią w granitach,
Została pamięć zbytku…
Ty mamo, kochałaś bardzo, ale żyłaś krótko.
Zbyt krótko, abym mogła patrzeć na świat
Mężnie i spokojnie.
Co może dziecko, gdy ma sześć lat?
Wołać: – Mamo, zostań ze mną!
Jeszcze przed chwilą tu byłaś,
Jeszcze się cicho uśmiechałaś
I skromnie na coś czekałaś.
Może na cud niezwyczajny?
Na cud co przegnałby zły wyrok
I wytyczyłby życia drogi
Nowym, lepszym szlakiem.
Każdy rok z Tobą znaczył niezatarte ślady
Ja z raną w sercu po Tobie
Trwam niepocieszona.
Bo taka strata boli,
Bo nie da się zapomnieć.
(Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Bianka Sroka)

Patron Wojciech Tomaka

Czy chcesz kogoś naśladować? Czy jest osoba taka,
Którą podziwiasz, szanujesz ,cenisz?
Wiem, kto to!
To patron naszej szkoły. Biskup Wojciech Tomaka
Poznasz go – życie na zawsze odmienisz.
Prosty człowiek, zwyczajny – taki z Trzebowniska
Mądry szczery, życzliwy, zawsze uśmiechnięty
W nim ta wielka wiara i ta w oczach iskra
I charakter waleczny, silny ,nieugięty.
Gdy dzieciaki wieczorem chwalą łąki umajone
Przy kapliczce, na wzgórku, przy starym Wisłoku
Z nieba Wojciech patrzy ciepło w Trzebowniska stronę
I uśmiecha się u Maryi boku.
Niech Biskup będzie dla nas wzorem,
W modlitwie i życiu, w nauce i w szkole
Czerpmy z jego życia pokorę
Czerpmy wiarę, pilność i uczciwość wielką.
(Szkoła Podstawowa w Trzebownisku Gabriela Działowska)

“Mama…”

Jest taki człowiek, co mimo bólu,
co dzień pracuje jak pszczoła w ulu,
Najwcześniej wstaje, późno się kładzie,
aby kolejny dzień zastać w ładzie.
To do niej biegnę z każdym problemem,
z bólem kolana, szkolnym zmartwieniem,
Ona się zmierzy z każdym kłopotem,
I nie odkłada tego na “potem”.
Sprawia, że jestem ważny dla świata,
choć żaden ze mnie arystokrata,
choć jej dokładam czasami smutku,
To tylko westchnie, tak po cichutku…
Uśmiechu starczy jej dla każdego
i nie ma dla niej niemożliwego,
Jej miłość czysta jest i oddana,
Mama…
(Zespół Szkół w Wólce Podleśnej Hubert Walków)

On

Być człowiekiem – cóż to znaczy?
Kochać ludzi, zieleń, ptaki
Wszystko wokół to co piękne
Zawsze gotów pomóc chętnie.
Taki właśnie jest nasz proboszcz
Człowiek “dusza” tak go zowią
Masz zmartwienia, świat się wali
Goń do niego, cię ocali.
Radą służy, rękę poda
Zawsze ci otuchy doda.
Szczery, skromny, niezawodny
Taki człowiek to skarb Boży.
(Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. bpa Wojciecha Tomaki w Trzebownisku Kornelia Kłos)

List do rodaka Józefa Rysia

W ubogiej, chłopskiej rodzinie
Przyszedłeś na świat,
Lecz talent Twój plastyczny
Wiele do dziś jest wart.

Od młodych lat objawiałeś
Swój talent artystyczny,
Lecz to nie wszystko, bo jeszcze
Miałeś zdolności muzyczne.

Przerwała Ci wojna światowa,
Trafiłeś do Hercegowiny,
We Włoszech też się znalazłeś,
Rodaku z mojej gminy.

Pasjonacie literatury,
Wszechstronnie uzdolniony,
Pisarzu i rzeźbiarzu,
Ze swojej łąckiej ziemi.

Obserwatorze otoczenia,
Rysowniku ludzi,
Rosnąca Twa popularność
Twojej skromności nie zburzy.

Naucz mnie dostrzegać piękno,
Dbać zawsze o to, co cenne
Bo „tylko wody Wisłoka
Pozostały niezmienne”.

(Zespół Szkół w Łukawcu Anna Bernacka)

Prababcia

Jest taka jedna osoba krucha,
lecz gdy ją widzę, ma uśmiech od ucha do ucha.
Zawsze serdeczna, miła i czuła, umie mnie dobrym słowem utulać.
Chodź twarz zmarszczona i oczy bez blasku, jej dusza promienna, jak słońce o brzasku.
Udziela rad dobrych, bo dużo przeżyła i głód ogromny, i wojnę co była.
I hrabiego, co z Łańcuta przyjeżdżał na łowy, i szkołę naszą podczas budowy.
Choć już lat wiele zegar wybija, choć już wiek cały prawie przeżyła, jest Bohaterką!
Taką cichutką,
i pozostanie w moim serduszku.
Dla Prababci Bronisławy
(Zespół Szkół w Łukawcu Jakub Kokoszka)

Staruszka na rowerze

W mojej okolicy mieszka pewna staruszka.
Jeździ na rowerze,
choć ją boli nóżka.
Mieszka całkiem sama, w domku pod lasem.
Do swoich dzieci i wnucząt,
jeździ czasem.
Zdziwić się można,
gdzie ona tak podróżuje,
a ona dla swoich wnucząt – obiady gotuje.
Pamiętam, że w słoneczny dzień,
ze szkoły wracałam.
Małą, ranną żabkę na drodze widziałam.
Nie chciałam jej dotknąć,
bo lekko się bałam.
Więc pobiegłam do domu i koszyk zabrałam.
Gdy dotarłam do miejsca,
gdzie płaza widziałam.
Staruszkę na trójkołowym rowerze spotkałam.
Staruszka się zatrzymała i wsparcie oferowała.
Pomóc stworzonku chciałam,
więc nie protestowałam.
Włożyła żabkę do koszyka i mi go podała.
Odetchnęłam z ulgą
i grzecznie podziękowałam.
Cieszyłam się bardzo,
że żabkę uratowałam.
Dzięki super babci, radę sobie dałam.
(Zespół Szkół w Wólce Podleśnej Maja Giereś)

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom. Niech pasja twórczego odkrywania rzeczywistości towarzyszy wam nie tylko podczas konkursu ale ubogaca waszą codzienność, bo „wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków”.

Justyna Polanowska
Iwona Dziągwa
Agata Kozłowska
Dariusz Czyjt