XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła aktywnie włączyła się w obchody XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Jest to wydarzenie, do którego nasi uczniowie wytrwale się przygotowywali. Trenowali tabliczkę mnożenia wykorzystując losy z matematycznymi działaniami, zabawy takie jak „Hasło dnia”, „Marmur” czy „Matematyczne spacery”, mierzyli się z programami komputerowymi sprawdzającymi nie tylko tabliczkowe umiejętności, ale również szybkość udzielanych odpowiedzi. I właśnie 17 listopada nastąpiło sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy”. W klasach III-VIII przeprowadziliśmy “egzaminy”, podczas których wyłoniliśmy Klasowych Ekspertów Tabliczki Mnożenia.  Konkurencja była duża, emocje towarzyszyły wszystkim. Uczennice klasy VI wcieliły się w role egzaminatorów i sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia nie tylko starszych kolegów i koleżanek,  ale również dorosłych. Kulminacyjnym punktem dnia było wyłonienie Szkolnych Ekspertów Tabliczki Mnożenia. Po burzliwych negocjacjach, w tym zaszczytnym gronie znaleźli się Uczniowie:

Natalia Chorzępa – klasa III,
Maja Cyrek
– klasa III,
Tomasz Chmaj – klasa III,
Nikodem Bury – klasa IV,
Amelia Myśliwiec – klasa V,
Weronika Wrona
– klasa VI,
Michał Gajda – klasa VII,
Antoni Berkowicz – klasa VIII,
Michał Chorzępa – klasa VIII.

Na zakończenie pełnego emocji dnia głos zabrała Pani Dyrektor Renata Poźniak, która złożyła gratulacje zwycięzcom oraz wręczyła drobne upominki.

Katarzyna Piotrowska
Justyna Kus-Buć